Proč školku Mašinku « Soukromá školka Mašinka

Proč s námi ?

Zájmové kroužky v ceně školného

V rámci školného pro Vás každý rok připravujeme několik zájmových kroužků. Pro rok 2021/2022 na Vás čeká hudebně taneční kroužek, lekce anglického jazyka a keramika. Všechny naše zájmové kroužky vedou zkušení lektoři Mašinky.

Příprava předškoláků

Dětem se to tak stává, že rostou, rostou až vyrostou a ze školek, kde si hlavně hrají a přesouvají do škol, kde už se hlavně učí. Abychom dětem tento přechod do velkého světa ulehčily, dobře se na něj připravíme. Jednu týdně se společně s dětmi více zaměříme na pohybové stereotypy: správné dýchání, sezení a držení tužky. Sluchové a zrakové vnímání: hlásky, slabiky, paměť a rozlišování.
Dále orientace v prostoru a čase, grafomotorika a pozornost.

Individuální přístup

Každé dítě je jedinečné a tak k němu i přistupujeme. Kromě skupinových aktivit se dětem věnujeme během dne i individuálně. Všímáme si jejich radostí i starostí, zaznamenáváme jejich pokroky. Každý den pro vás připravujeme krátké zprávy o tom, jak vaše dítě u nás prožilo den.

Spolupráce s rodinou, otevřenost

Velmi podporujeme spolupráci školky s rodinou. Naše dveře jsou pro vás, rodiče, vždy otevřené. Chcete-li se s námi zapojit do programu, nebo se chcete jen na chvíli stát „muškou jenom zlatou“ a sledovat, jak se Vaše dítě chová v kolektivu bez vás, rádi Vám to umožníme. Chtěli bychom, abyste se mohli v Mašince na chvíli zastavit, promluvit si s ostatními rodiči. Mašinka je otevřená pro všechny děti – pro děti odlišných národností i pro děti s handicapem, či se speciálními vzdělávacími potřebami.

Všestrannost

Naše školka nám díky zcela nadstandardním prostorům umožňuje vést každou činnost ve speciálně uzpůsobené místnosti. Jsme školka s hudebně dramatickým zaměřením, takže kromě obvyklé herny u nás najdete samozřejmě hudebnu plnou hudebních nástrojů volajících po dětských ručičkách. Dále tu najdete místnosti, kde výtvarničíme a pracujeme s hlínou. Keramika a rozvoj výtvarných dovedností patří do běžného denního programu. Protáhnout těla a pracovat s přebytečnou energií chodíme do tělocvičny. K rozvoji slouží také prostorná zahrada, která přímo vybízí k hrátkám a k poznávání přírody během jejího ročního cyklu.

U všech činností zohledňujeme povahu, osobnost a náladu každého dítěte a proto nikdy nikoho do ničeho nenutíme. Děti chválíme, povzbuzujeme a nikdy je ani jejich výkony s nikým nesrovnáváme.

Pozitivní prostředí

Našim cílem je vytvořit ve školce klidné a pozitivní prostředí. Myslíme si, že podaří-li se nám to, pak se u nás Vaše děti budou cítit dobře a bezpečně. To už je jen krůček k tomu, dosáhnout vzdělávacích cílů, tj. vzbudit v dětech zájem o přírodu, o ně samé, o lidi kolem nich, vytvořit z nich jedince schopné samostatného, osobitého projevu (zpěv, tanec, výtvarný projev, dramatizace, atd.).

Rituály

Děti v předškolním věku mají rády pravidelnost. Proto máme v každodenním programu pravidelné rituály (ranní kruh, zpívánky), které mají své stanovené body a mění se podle tematického bloku. Děti si na ně rychle zvyknout a samy je vyžadují, připomínají kdy má co správně být. Rituály jsou pro ně důležité, protože se pak lépe orientují v čase. Tyto zvyky jim dodávají i sebejistotu a pocit bezpečí.

Pravidla hry

Na začátku roku si společně domluvíme Jízdní řád neboli pravidla hry, která vyvěsíme na dveře a snažíme se je respektovat. Jedním z hlavních pravidel, které absolutně ctíme je „všichni jsme kamarádi“. Lpíme na tom, aby se děti neposmívaly, neubližovaly druhým a nevyřazovaly ostatní ze hry. Vedeme je k tomu, že starší pomáhají mladším, silnější slabším. Pokud děti pravidla znají dopředu a vidí, že je respektujeme i my dospěláci, pak je snáze dodržují i ony.

Podpora charitativních projektů

V rámci našich priorit, jako jsou například všestrannost, či otevřenost, se chceme zabývat také podporou charitativních projektů organizovaných neziskovými organizacemi nebo nadacemi. Děti se tak mohou odmala setkávat s tím, že i ony samy mohou nabídnout podporu nebo pomocnou ruku někomu, kdo to potřebuje.

Narozeninové oslavy pro všechny


HODNOCENÍ RODIČŮ

Iva Macháčková Krocová:

Nejdůležitější je, aby dítě bylo tam, kde je rádo, cítilo se bezpečně, šťastně a bylo milováno :). A to školka Mašinka splňuje na 100%. Školka Mašinka totiž není jen tak obyčejná školka. Je to školka, která veze šťastné děti, které školku milují. Největší díky patří především tetám, které dětem díky přátelskému a individuálnímu přístupu předávají (kromě znalostí a dovedností) lásku, respekt k sobě a ostatním a z malých človíčků vytvářejí samostatné, kriticky přemýšlející a ohleduplné předškoláky.
Na školku Mašinku tak nedáme dopustit. Z naší nekolektivní dcery, žijící ve svém světě, se stala báječná školačka se zdravým sebevědomím, která velmi snadno navazuje kamarádství, zapojuje se do kolektivu a nebojí se říct svůj názor. Těšíme se tak na další výlet Mašinkou s naším mladším synem“ 🙂

 


Soňa Jedličková:

Školka Mašinka je skvělá! Už na mateřské jsem častokrát poslouchala od maminek starších dětí, že jakmile moje dcera nastoupí do školky, bude to pro nás obě velký šok. Nikdy jsem to však nezažila. Moje dcera milovala školku denně po dobu celých tří let. Naučila se tam tolik věcí! Častokrát mě novými vědomostmi zcela odrovnala, například když mi jako 4 letá jmenovala planety slunečné soustavy bez jediné chybičky. Tety jsou profesionálky, které mají vždy obrovskou dávku empatie, lásky, pochopení, nápadů, dobré nálady a vědí jak na děti. Je na nich znát, že mají svou práci rady, což se odráží na spokojenosti dětí i rodičů. Je tam skvělá atmosféra, taková rodinná. Vždy budu vděčná za to, že moje dcera mohla být součástí jejich kolektivu“. 


Jana Balharová:

Jako máma dvou dětí, které odchodily Mašinku si přeji jen to, aby vše, co v ní nasály – principy chování, pěkný vztah k ostatním, toleranci ke svému okolí, zvídavost a sebevědomí – jim nikdy nikdo v hlavičce neosekal a těžily z toho co nejdéle
Mašinka je školkou pro děti a zároveň „školou“ pro jejich rodiče, která je učí pár věcí :

–          zvyknout si na to, že děti se ráno a po víkendu do školky těší

–          potlačit své ego pokaždé, když dítě nechce ze školky domů (nikdy!)

–          říkat svému dítěti „prosím, mohl bys, děkuji“, protože tak se přece k sobě mají všichni chovat

–          začít věřit na anděly, protože mašinkovské tety takové prostě jsou 


Kamila Ostrá:

Náš tříletý syn Vincent začal navštěvovat školku Mašinku v dubnu 2018. Po nepříliš pozitivní zkušenosti z předešlé školky jsme jako prvorodiče byli nervózní, jak si na nové prostředí zvykne. Tety z Mašinky Vincenta přivítali s takovou vřelostí a láskou, že od prvního dne jsme jak my, tak i Vincent, do Mašinky chodili s velkým úsměvem na tváři s klidem v duši.
Školka Mašinka nám poskytuje veškerý komfort, který jako rodič od školky čekáte, Vincent se naučil spoustu nových písniček, pomalu si tvoří svá první přátelství, do školky chodí s velkou radostí a my jsme přesvědčeni, že jsme si nemohli vybrat lépe
. 


Martin Macháček:

Školku Mašinku nám přinesl sám osud. Původně jsme ani neuvažovali o tom, že bychom přihlásili Rozku do soukromé školky, navíc když školku Dvouletky máme za domem. Avšak už jen zápis do státní školky byl pro celou rodinu utrpení (hodina a půl čekání ve frontě na zápis, nemožnost si hrát s hračkami/knížkami školky s argumentem „to si nezvládnete své dítě sami zabavit?“ atp.). Naštěstí nebyla Rozka na seznamu přijatých dětí z důvodu nízkého věku (ač jí v čas nástupu do školky bylo 3,5 roku). Rozhlíželi jsme se tak po soukromých školkách v okolí. Měli jsme na výběr ze čtyř, všechny jsme navštívili i s Rozkou. Mašinka byla jako poslední. A hned bylo vybráno. Dýchlo na nás prostředí školky a především osobní a přátelský přístup tety Káči a Lídy. Hned jsme věděli, že je to to pravé. A čas nám dal nejen za pravdu, ale ukázal ten obrovský rozdíl mezi státní školkou a Mašinkou. Osobně ho pociťujeme právě na vývoji naší Rozky. Naše introvertní přemýšlivé dítě udělalo obrovský pokrok již za prvních pár měsíců. Tento fakt je zásluhou především tet v Mašince, kterých je ve školce hodně a všechny se dětem rády věnují. Každý den společně zpívají, hrají na kytaru, hrají společné hry, vyrábějí, malují atp. Děti mají navíc na výběr z několika kroužků – keramika, balet, plavání, angličtina, dramatický kroužek – a všechny se konají v Mašince. Důležité stojí za zmínku také fakt, že v zimě neotevírají okna, aby bylo ve školce málo dětí. 😊 Zvažovali jsme, zda bude Rozyl v soukromé školce jen jeden rok a pak ji opět zkusíme přihlásit do školky státní, ale už po prvních měsících jsme tuto variantu zavrhli. Takže od září hurá do druhého ročníku. 


Jana & Honza:

Na Mašinku jsme narazili, když jsme hledali školku, ve které k dětem přistupují individuálně. Naše dcera je velmi stydlivá a nevěří si, potřebuje o něco více pozornosti a povzbuzení. Už při prvním setkání jsme viděli, že tety se dětem věnují přesně tak, jak si přejeme. Ani jednou jsme nelitovali. Naprosto se ztotožňujeme se stylem, s jakým tety děti vedou. Učí je, jako v každé školce, malovat, zpívat, cvičit, ale navíc je také učí, jak se chovat k ostatním, jak spolupracovat mezi sebou, jak získat sebevědomí, jak být samostatný, jak respektovat pravidla. Je úžasné, jak tety vnímají chování každého dítěte a každé se pak snaží rozvíjet a povzbudit tam, kde to nejvíce potřebuje. Když děti chtějí, obejmou je, vezmou do náruče. Je vidět, že tety to baví, věnují školce i svůj volný čas, vždy jsou skvěle připravené. Líbí se nám také, že se snaží zapojit i rodiče – ať jsou to odpolední akce i pro rodiče, které se protáhnou do večera, nebo malé úkoly, které si na každé ráno pro rodiče a jejich děti připraví. A děti je za to všechno zbožňují. Mašinka předčila naše očekávání a víme, že jsme pro naši dceru udělali to nejlepší. Naši druhou dceru do Mašinky určitě taky dáme.. 


Veronika:

Do Mašinky jsme se dostali vlastně náhodou, protože naši Bětku nepřijali do státní školky. Obešli jsme několik soukromých školek, ale v Mašince stačilo několik minut a bylo jasno. Milý a citlivý přístup k dětem (i rodičům), vstřícnost, kreativita a nápaditost „tet“ nás nadchla. Z nástupu dcery do školky jsem měla strach, ale Bětka si v Mašince velmi rychle zvykla a cítí se tam jako doma, což je pro nás to nejdůležitější. Letos by se už do státní školky dostala, ale jedeme dál s Mašinkou! 🙂. 


Adámkovi:

Obě děti chodily do Mašinky celou „školkovou“ docházku. Byli jsme velmi spokojeni a s čím? No se vším – tety to prostě baví a za těch šest let je vlastně bereme jako rodinu. Jak říká syn „Kouzelná školka Mašinka. 


 

Klára Feniková:

Školku Mašinku navštěvovaly obě dvě moje děti. Josefínka, ta starší, dokonce měla tu čest být historicky v první třídě školky. Jistě, … jako máma jsem mohla mít obavy dát 2leté dítě někam, kde se ještě nemůžete zeptat na reference jiných maminek.
Ale majitelky školky mne absolutně přesvědčily svým lidským přístupem a převážně tím, že se nejen zajímaly o mne, co si představuji já pro své dítě, ale primárně komunikace směřovala k dítku. Což mne očarovalo. Hned od prvního momentu jsem věděla, že mé dítě opravdu mají a budou mít rády. A to je pro mne to nejdůležitější, abych viděla, že když odcházím a nechávám dítě někde 8 i více hodin, že ho nechávám někde, kde ho milují, těší se na něj a naučí ho něčemu, co já nedokážu. A to přecházím k výukovým metodám, které jsou v Mašince geniální. Moje děti opravdu za rok ve školce, uměly víc, než jejich vrstevníci. A to ne, díky drilu, ale díky lidskému přístupu, že si s dětmi v Mašince hrají. Neobtěžuje si k dětem sednout na zem a snížit se na jeho rovinu, pochopit jeho potřeby, touhy, rozmary…
Proto bylo jasnou volbou, že mé druhé dítě, Tonička, opět poputuje sem!
A jestli máte prostředky nechat tu dítko až do předškolních let, udělejte to! Protože Vám z něho v Mašince vytvoří rozkošnou, ukázněnou osobnost. A to vůbec nepřeháním.
Mám jen jediné přání…prosím otevřete i školu a já mám hned první adepty, které k Vám dám.
Děkuji za své děti, ale především za sebe, protože i já jsem se stala díky Vám lepší mámou a naučila se od Vás mnohé.


 

Leškovi:

Náš syn chodil do školky mašinky 2 roky a byli jsme maximálně spokojení!! Školka je krásně zařízená a má bezvadnou zahradu, kde dětí tráví spoustu času. Nadchnul nás hlavně rodinný přístup, profesionalita a ochota paní učitelek. Davídek se ve školce naučil spoustu nových věcí.  Na školku Mašinku do dnes vzpomínáme s láskou


 

rodiče Slávka a Rozárky

Náš syn nastoupil do školky v září 2010. Byl jeden z prvních dětí. Neměli jsme žádné reference, takže to byl “ krok do neznáma“. Musím říct, že obdivuji tety, které se o děti staraly, nosily je v náručí, hráli si s nimi … Všechny děti byly věkově stejné cca 3 roky. Musely to mít hodně náročné, ale zvládly to na jedničku s hvězdičkou. Za pár let se nám narodila dcera a volba byla jasná…. Mašinka
Mají opravdu individuální přístup, řeknou Vám, co dítě baví a taky pokud má nějaký problém, řeší to v klidu a s citem. Spolupracují s dětskou psycholožkou, která i nám pomohla. Děti chodí na výlety, na plavání, navštěvují domov důchodců… Tvoří ze všeho co je pro nás už odpad. Učili se o vnitřních orgánech, tak udělali člověka – plíce byly z igelitového pytlíku, střeva zase nějaký provázek, zuby mušličky, kosti byly dřívka, větvičky …. prostě tvořivosti se meze nekladou.
Milujeme táborák venku na zahradě s kytarou, jídlem, zpěvem. Nejen děti, ale i rodiče se tady cítí jako doma. V 17 hod ještě děti nechtějí jít domů 🙂 Co víc si rodič může přát. Školka Mašinka je srdcová záležitost. Všem doporučuji


 

Veronika Zavoralová

Školka Mašinka je ta nejúžasnější školka. Když jsem poprvé vstoupila do školky, abych se podívala, zda právě tuto školku vyberu pro syna, kterého tehdy nevzali do školky státní, na první pohled mě zaujala překrásná výzdoba školky, která byla tvořena z výrobků dětí (od obrázků, přes ukázku pracovních sešitů předškoláků, po nádherné výrobky z keramické dílny, která je v suterénu školky). Pohled jsem potom upřela na heslo, které je napsané u vstupu do herničky a zní: „Všichni jsem kamarádi“! To, že toto heslo není jen pár prázdných slov, jsem pochopila hned, když jsem poznala tety, které se o děti starají. Jejich přátelský, přesto velmi respektovaný přístup mě naprosto ohromil a mnohé jsem se od nich naučila. Ony milují děti, a děti milují je. Proto jsem neváhala ani chvilku, a do školky jsem dala i moji mladší dceru. Syn, který už chodí do školy, bude mít zítra velikonoční prázdniny, a když jsem se ho zeptala, kde by chtěl nejraději být, řekl mi bez rozmýšlení, že ve školce Mašince„… 🙂


 

J. Krampera

Kde začít? Obě dcery chodí do Mašinky a jsou nadšené, stejně jako jejich rodiče. Tety to baví a s dětmi to umí, školka je výborně vybavená a zahrada je nádherná. Neustále mě děti překvapují novými výtvory, akce a výlety pořádané školkou jsou velkým obohacením a společné akce (pálení čarodějnic, besídky atd.) jsou prostě super. Školku mohu jen doporučit a skoro mi je líto, že starší v září půjde už do ZŠ.

Aktuality
Mašinka je plná!

Mašinka je plná!

Díky obrovskému zájmu máme již pro příští školkový rok naplněnou kapacitu a nemůžeme přijmout další děti. 

více...

Email