Projekty « Soukromá školka Mašinka

Projekty

I. Aktivity pro mateřské školy:

Personální podpora
2.I/1 Školní asistent – personální podpora MŠ
2.I/2 Školní speciální pedagog – personální podpora MŠ
2.I/3 Školní psycholog – personální podpora MŠ
2.I/4 Sociální pedagog – personální podpora MŠ
2.I/5 Chůva – personální podpora MŠ

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ
2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin
2.I/7 Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize/mentoringu/koučinku
2.I/8 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných
návštěv
2.I/9 Nové metody ve vzdělávání předškolních dětí
2.I/10 Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v MŠ
Aktivity rozvíjející ICT v MŠ
2.I/11 Využití ICT ve vzdělávání v MŠ
Rozvojové aktivity MŠ
2.I/12 Projektový den ve škole
2.I/13 Projektový den mimo školu
Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči dětí MŠ a veřejností
2.I/14 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ
2.I/15 Komunitně osvětová setkávání

Aktuality
Mašinka je plná!

Mašinka je plná!

Díky obrovskému zájmu máme již pro příští školkový rok naplněnou kapacitu a nemůžeme přijmout další děti. 

více...

Email