Tým školky Mašinka « Soukromá školka Mašinka

Tým

Ludmila Zahálková

Spoluzakladatelka školky a její hlavní pedagog

Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu,obor učitelství v mateřské škole. Po ukončení studia jsem odjela na rok do Velké Britanie, kde jsem studovala anglický jazyk.

Po příjezdu jsem působila pět let v MS Libická jako třídní učitelka a jako lektor anglického jazyka. Dále jsem měla možnost pracovat čtyři roky v Mezinárodni škole v Praze (International School of Prague), kde jsem jako asistentka a učitelka českého jazyka vstřebávala vzácné poznatky od velmi profesionálního týmu pedagogů.

Poté jsem se postupně stala matkou tři dětí. Během mateřské dovolené jsem vedla kroužky muzicírování a angličtiny v Mateřském a otcovském centru Jablíčkov. Jsem absolventkou dvou cyklů hry na klavír na ZUŠ hl.města Prahy. Dále hraji na kytaru, flétnu a jsem členkou pěveckého sboru Chrpy. Několik let jsem jezdila jako oddílový vedoucí na letní tábor Paprsek.

V naší školce učím angličtinu a dále se zaměřuji na hudebně dramatické a výtvarné činnosti. Jsem absolventkou kurzu Jak začít den v Začít spolu a tento směr je mi velmi blízký.


Kateřina Bělínová

Spoluzakladatelka a pedagog školky

Narodila jsem se 16.5.1975 v Praze a tamtéž jsem vystudovala Střední pedagogickou školu. Po maturitě a po praxi v mateřské škole jsem se od oboru vzdálila a pracovala 17 let u firmy Next spol. s r.o. ,kde jsem se zapracovala na mnoha pozicích. Tyto nejen manažerské zkušenosti jsou výbornou praxí pro vedení školky. Při práci s dětmi je mi největší praxí mateřství a výchova mých dvou dcer.

V Mašince se zaměřuji na jazykovou a rozumovou výchovu. Dále mám na starosti řízení školky, provozní, technické a propagační zajištění.


Renáta Šemíková

Pedagog

 

Narodila jsem se v Praze, 19.12.1974. Po základní škole jsem navštěvovala SPŠS Na Třebešíně. Následně jsem pracovala jako administrativní pracovník v telekomunikační firmě. Potom jsem se stala matkou dvou dětí. Po mateřské dovolené jsem vedla hudební kroužek v mateřském centru Jablíčkov. Od Jablíčkova už byl jenom krůček k Mašince. Jsem zde zamněstnaná od jejího založení a práce s dětmi mě velmi baví. Absolvovala jsem kurz Respektovat a být respektovám, hudební seminář Tóny jara, také seminář Veselé písničky. V letošním roce jsem absolvovala vzdělávací seminář Chůva pro děti do zahájení školní docházky a ten jsem zakončila složením profesní zkoušky. Ve školce se věnuji především rozumové, hudební a dramatické výchově. Hraji na kytaru, na klavír, a mým hlavním koníčkem je zpěv. Jsem členkou pěveckého sboru Chrpy. Také ráda jezdím na kole, na lyžích, běhám, plavu a hraji badminton.


Mgr. Vendula Vinklerová

Dětský psycholog školky

Vystudovala jsem psychologii a speciální pedagogiku na Universitě Karlově v Praze (státní zkouška v magisterském oboru psychologie 2002). Další vzdělání: Psychoterapeutický výcvik v psychodynamické psychoterapii SUR a kurzy Neverbálních technik komunikace a arteterapie u Dr. Vodňanské a Doc.Slavíka a další.

Od roku 2002 pracuji s dětmi a jejich rodinami. Ve Speciálně pedagogickém centru se již několik let věnuji především dětem se zdravotním znevýhodněním a se speciálně vzdělávacími potřebami. V soukromé praxi všem dětem, které potřebují nějakou podporu, rodičům se zvídavými otázkami, rodinám v různých životních etapách, které jsou třeba aktuálně složitější. Bližší informace včetně kontaktu najdete na www.detska-psychologie-praha.cz


 

 

Olga Schindlerová

Logopedie


 

 

Eva Červenková

Lektorka keramiky

Aktuality
Mašinka se zase rozjela! :-)

Mašinka se zase rozjela! :-)

Mašinka zase jede o sto šest!

více...

Email